O mnie

Lekarz Diabetolog
S
pecjalista Chorób Wewnętrznych

Gabinet Diabetologiczny dla dorosłych we Wrocławiu, prowadzę pacjentów ze schorzeniami:  cukrzyca (wszystkie typy), stan przedcukrzycowy oraz insulinooporność. Posiadam Certyfikat Szkoły Pompowej wydany przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. Kontakt mailowy i telefoniczny przez cały okres opieki nad pacjentem.

Zapraszam na konsultacje !


Maciej Kamiński – ZnanyLekarz.pl

Cukrzyca typu 1
 • reedukacja – przypomnienie podstawowych pojęć – baza, bolus, korekta, zaopatrywanie hipoglikemii, WW (wymienniki węglowodanowe), przeliczniki, HBA1C, insuliny bolus/baza
 • zaawansowana edukacja – korekty w zależności od trendów, modyfikacja pompy przy zmianie stref czasowych, modyfikacja leczenia w sytuacjach nagłych (zabiegi operacyjne, infekcje, sterydoterapia itp)
 • ewentualna zmiana insuliny na nowoczesną, w przypadku wieloletniego stosowania insuliny starszego typu / insuliny ludzkiej
 • długofalowa kontrola z monitorowaniem ew. powikłań cukrzycy
 • prowadzenie pacjentek w ciąży z cukrzycą typu 1 – przygotowanie do ciąży, dobranie optymalnej terapii (peny, pompy)
 • prowadzenie pacjentów aktywnie uprawiających sporty, w tym maraton, thriathlon, siłownia, Crossfit, pływanie, itp
 • doradztwo w zakresie włączenia systemów ciągłego monitorowania glikemii (CGM), ew. podłączenie CGMów i monitorowanie
 • prowadzenie pacjentów pompowych, na wszystkich rodzajach pomp dostępnych w Polsce
 • kwalifikacje do pomp NFZ u pacjentów < 26 rż, prowadzenie pacjentów w ramach poradni NFZ
 • zdalne monitorowanie CGMów i Pomp
 • bezpłatne przekazanie, w razie potrzeby, nowych penów oraz nowych glukometrów
Cukrzyca typu 2
 • weryfikacja leczenia, z uwzględnieniem najnowszych dostępnych na rynku leków : inkretyny, analogi GLP1, flozyny, weryfikacja leczenia insulinami z doborem typu terapii (baza, baza/bolus, mixy)
 • reedukacja w zakresie prawidłowego żywienia  / ruchu, dostosowanego do wieku i innych chorób
 • monitorowania ew. powikłań
 • prowadzenie chorób współistniejących – nadciśnienie, zaburzenia lipidowe, niedoczynność tarczycy itp
 • bezpłatne przekazanie, w razie potrzeby, nowych penów insulinowych oraz nowych glukometrów

Cukrzyca w ciąży
 • prowadzenie pacjentek z cukrzycą wykrytą w ciąży – weryfikacja rozpoznania (zdarzają się rozpoznania błędne), dieta i ewentualna insulinoterapia
 • prowadzenie pacjentek z cukrzycą t.1 – z ewentualną kwalifikacją do pompy (udostępnianej bezpłatnie przez WOŚP, w miarę dostępności)
 • dostępność 24/dobę, w przypadku sytuacji kryzysowych
Stan przedcukrzycowy
 • weryfikacja rozpoznania, kwalifikacja do ewentualnej terapii doustnej
 • monitorowanie długofalowe, ze względu na zagrożenie cukrzycą
 • monitorowanie chorób współistniejących, szczególnie przy współistniejącym zespole metabolicznym – nadciśnienie, zaburzenia cholesterolowe

Insulinooporność, Nadwaga/Otyłość, Zespół policystycznych jajników, Hipoglikemia reaktywna

 • kwalifikacja do ewentualnej terapii doustnej
 • przygotowanie do ciąży
 • ścisła współpraca z dietetykiem, z dużym doświadczeniem w prowadzeniu pacjentów z insulinoopornością

Każdy pacjent ma możliwość kontaktu mailowego/telefonicznego, w przypadku pojawienia się ewentualnych pytań / uwag.